آخرین مقالات مد پایدار

پازل پایداری تن درست ، از سال ۱۳۸۳ شروع شد و با حمایت های شما همراهان گرامی امروز تقریبا کامل شده ، پازلی که پوشاک تن درست را به یکی از معدود برندهای حوزه مد پایدار ایران تبدیل میکند .

گزارش کاری پوشاک الیاف طبیعی تن درست را در ادامه با هم میخوانیم.

تن درست از سال ۱۳۸۳ آغاز به کار کرد و در همان ابتدا با استفاده از الیاف طبیعی در پوشاک خود توانست راه پایداری را انتخاب کند.

مجموعه پوشاک تن درست برای فروردین ۱۴۰۲ ، یک مجموعه ی مد پایدار کامل است .

پازل پایداری از ۱۳۸۳ تا ۱۴۰۱

تولید ساک پارچه ای از اضافات برش